Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 14 2017

pannalittle
Jestem typem, który bardzo przeżywa to, że coś się nie uda, nie powiedzie, komuś się nie spodoba. Ja się tym mocno przejmuję, niestety. I z jednej strony potrafię np. kompletnie zapaść się w sobie, nie robić niczego, nie odzywać się – nawet do siebie – zamknąć się zupełnie, a z drugiej – daje mi to taką silną potrzebę udowodnienia, że jednak dam radę.
— Izabela Kuna
7045 d3a2 390

nevver:

Nocturne in Black and Gold: The Falling Rocket, James Whistler

3451 1036 390
Reposted fromerial erial viaathlin athlin
4942 a1d9 390
Reposted fromerial erial viatwice twice

March 05 2017

1654 f971 390
Reposted fromglasgowkiss glasgowkiss viaberenika berenika
pannalittle
Można zakochać się w kobiecie, która nie lubi książek? Można, ale po co? Kto przy zdrowych zmysłach zakochuje się w kobiecie, która nie lubi książek?
— Jerzy Pilch
Reposted fromflorentyna florentyna viafeatherr featherr
pannalittle
...od pewnego czasu miewam kace suche, kace bez powodu, kace same w sobie. Po najgrzeczniejszym dniu, po nudnym wieczorze przed telewizorem, po łagodnym zaśnięciu budzę się rano z ciężkim kacem. Nie dość, leżąc cichutko w łóżku, przez pracę dopingowanej w ciągu życia wyobraźni , w sferze całkowicie intelektualnej, doprowadzam się do skrajnych kaców. Kac to mój najwierniejszy towarzysz, kac to mój sobowtór.
— Tadeusz Konwicki
Reposted fromlittlefool littlefool viafeatherr featherr
pannalittle
2210 1408 390
Reposted fromrol rol viafeatherr featherr

March 03 2017

4547 f95b

blue-jupiter:

This pretty much sums me up

Reposted fromnecro-romantic necro-romantic viaathlin athlin
pannalittle
Czasami nie chodzi o to aby zmieniło się na lepsze. Najczęściej chodzi o to aby zmieniło się na cokolwiek. 
— Marek Hłasko
Reposted fromulotnosc ulotnosc viasomebunny somebunny
pannalittle
7313 1e48 390
Reposted frombardzosmaczny bardzosmaczny viaathlin athlin
2472 1664 390
Reposted fromLittleJack LittleJack viacalineczka calineczka
pannalittle
1491 f9cb 390
pannalittle
Większość ludzi jest razem, żeby nie być samemu, ale niektórzy chcą magii.
pannalittle
 Chodzi o to żeby być głodnym drugiego człowieka..
Reposted fromegzystencja egzystencja viasomebunny somebunny
1552 115c 390
Reposted fromsensuoussirens sensuoussirens viasomebunny somebunny
9482 0b50 390
Reposted fromerial erial viasomebunny somebunny

February 21 2017

pannalittle
Suddenly you’re 21 and you’re screaming along in the car to all the songs you listened to when you were sad in middle school and everything is different but everything is good.
— tumblr
Reposted fromlittle-things little-things viamiktoria miktoria
pannalittle
Najpiękniejszym prezentem, który możemy dostać jest człowiek, który jest. Który daje swoją obecność. Który odbiera telefon. Który dotrzymuje słowa. Każda miłość zaczyna się od obecności i do obecności się sprowadza.
Reposted frompensieve pensieve viasiostry siostry
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl