Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 07 2017

pannalittle
Wiosna w połowie więc plany na maj:
1. Kupić wazon.
2. Zerwać bez.
3. Wstawić bez w wazon.
4. Patrzeć.

Niczego więcej od siebie nie wymagać.
— piękny miesiąc fali samobójstw nadchodzi, przewidywana śrenia temperatura 15°, jedenaście dni ze słońcem i deszcz
Reposted fromrawwwr rawwwr viasiostry siostry
pannalittle
Najważniejszym nawykiem (…), jaki trzeba zdobyć w ciągu życia, jest pogodzenie się ze zmiennością wszystkiego. W życiu tylko zmienność się liczy, ma sens. Nic nie jest nam dane na dłużej, wciąż się dźwigamy i upadamy, wciąż się witamy i żegnamy, i jeżeli tego wszystkiego nie można przy sobie zatrzymać, należy zdobyć przynajmniej umiejętność niebuntowania się przeciw nietrwałości, zmienności.
— Mariusz Szczygieł "Projekt: Prawda"
pannalittle
Jeden ze stale popełnianych przeze mnie błędów polega na tym, że zawsze chcę, aby wszystko było w porządku. Już, teraz, natychmiast. Gdy coś się psuje, chcę to zaraz naprawić. Odrzucam myśl, że naprawa to długi, czasochłonny proces. Wykonuję desperackie i gwałtowne ruchy. W efekcie to, co jest uszkodzone, staje się rozpieprzone do końca.
— Jakub Żulczyk
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viasiostry siostry
pannalittle
“Kiedy mocno pierdolnąłem o ziemię, zauważyłem, że jednak można się podnieść. Wystarczy tylko zacząć wykreślać wszystko to, co zabija. Sytuacje, przeżycia, chwile, miejsca i ludzi. Ludzi, którzy potrafią zrobić taki rozpierdol w głowie, że człowiek ląduje albo u psychologa, albo szuka mostu. Można jeszcze inaczej przerwać cierpienie, ale trzeba żyć. Jutro może okazać się lepsze.”
— R. Damian Castor
Reposted fromsamotnynawigator samotnynawigator viasiostry siostry
pannalittle

Rozpłakała się tak, jak płaczą tylko silni i zdecydowani ludzie, kiedy natrafiają na ścianę, której nie da się z miejsca przebić, obejść ani przeskoczyć.

A każdy ma taką ścianę, na jaką sobie zasłużył.

— Katarzyna Leżeńska
Reposted fromaggape aggape viasiostry siostry
pannalittle
Ale jeśli ktoś z was przeżył kiedyś coś podobnego - jeśli płakał całą noc, aż zabrakło mu łez - to wie, że w końcu przychodzi pewien szczególny rodzaj spokoju. Człowiek czuje się tak, jakby już nic nigdy nie miało się zdarzyć
— C. S. Lewis
3080 7c4b 390
pannalittle
Nic z tego, dzieciaku. Do niczego nie dojdziesz tutaj, nie masz nawet co o tym myśleć. Do końca życia będziesz nalepiał na ścianach własne sny.
— Marek Hłasko, Następny do raju
Reposted fromintotheblack intotheblack viahrabinamiod hrabinamiod
pannalittle
Reposted frommrrru mrrru viahrabinamiod hrabinamiod
pannalittle
4973 928d 390
Reposted fromoll oll viahrabinamiod hrabinamiod
pannalittle
7754 647b 390
5591 568e 390
Reposted fromtosiaa tosiaa viasomebunny somebunny
pannalittle
dziś kocham cię świąteczniej niż zwykle, może dlatego, że to maj, ale maj bez ciebie to listopad.
— Jarosław Borszewicz
pannalittle
1536 2ba5 390
Reposted fromkrzysk krzysk viatwice twice
pannalittle
2608 4e04 390
Reposted fromthegirl thegirl viacalineczka calineczka

April 16 2017

pannalittle
8514 3928 390
Reposted fromAbaddon8 Abaddon8 viasomebunny somebunny
pannalittle
Ona z tych, co szybciej uwierzą w nieszczęście niż w szczęście. Prawdziwa słowiańska dusza.”
— "Mała Moskwa"
Reposted fromweightless weightless viasomebunny somebunny
pannalittle
9598 30f0 390
Reposted fromdreamerr88 dreamerr88 viasomebunny somebunny
pannalittle
7579 69ea 390
Reposted fromundertow undertow viasomebunny somebunny
pannalittle
Mówią, że oczy nie kłamią, mówią też, że czego nie widzą, tego sercu nie żal.
A przecież żal.
— Karpowicz
Reposted fromwstydem wstydem viasomebunny somebunny
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl