Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 16 2017

pannalittle
8514 3928 390
Reposted fromAbaddon8 Abaddon8 viasomebunny somebunny
pannalittle
Ona z tych, co szybciej uwierzą w nieszczęście niż w szczęście. Prawdziwa słowiańska dusza.”
— "Mała Moskwa"
Reposted fromweightless weightless viasomebunny somebunny
pannalittle
9598 30f0 390
Reposted fromdreamerr88 dreamerr88 viasomebunny somebunny
pannalittle
7579 69ea 390
Reposted fromundertow undertow viasomebunny somebunny
pannalittle
Mówią, że oczy nie kłamią, mówią też, że czego nie widzą, tego sercu nie żal.
A przecież żal.
— Karpowicz
Reposted fromwstydem wstydem viasomebunny somebunny
5502 d486 390

wildeandrose:

electronicsquid:

Listening to music in art class

(Francis Miller. 1957)

this is so nice ah i wish i had this in school

Reposted fromLittleJack LittleJack viasomebunny somebunny

April 14 2017

pannalittle
Każdy człowiek ma w głowie coś, od czego można oszaleć.
— Zygmunt Miłoszewski
Reposted from61sekund 61sekund viasomebunny somebunny
pannalittle
Każdy się wstydzi być nieszczęśliwym. To tak jak nie odrobić zadania albo mieć pryszcza. Wszyscy, którzy nie są szczęśliwi, czują się winni jak przestępcy
— Sławomir Mrożek, "Tango"
Reposted fromgumisiowelove gumisiowelove viasomebunny somebunny

March 30 2017

8784 9783 390

Barbara Palvin in “Real Muse” by Krisztian Eder

Reposted fromtwice twice viatwice twice

March 14 2017

pannalittle
Jestem typem, który bardzo przeżywa to, że coś się nie uda, nie powiedzie, komuś się nie spodoba. Ja się tym mocno przejmuję, niestety. I z jednej strony potrafię np. kompletnie zapaść się w sobie, nie robić niczego, nie odzywać się – nawet do siebie – zamknąć się zupełnie, a z drugiej – daje mi to taką silną potrzebę udowodnienia, że jednak dam radę.
— Izabela Kuna
7045 d3a2 390

nevver:

Nocturne in Black and Gold: The Falling Rocket, James Whistler

3451 1036 390
Reposted fromerial erial viaathlin athlin
4942 a1d9 390
Reposted fromerial erial viatwice twice

March 05 2017

1654 f971 390
Reposted fromglasgowkiss glasgowkiss viaberenika berenika
pannalittle
Można zakochać się w kobiecie, która nie lubi książek? Można, ale po co? Kto przy zdrowych zmysłach zakochuje się w kobiecie, która nie lubi książek?
— Jerzy Pilch
Reposted fromflorentyna florentyna viafeatherr featherr
pannalittle
...od pewnego czasu miewam kace suche, kace bez powodu, kace same w sobie. Po najgrzeczniejszym dniu, po nudnym wieczorze przed telewizorem, po łagodnym zaśnięciu budzę się rano z ciężkim kacem. Nie dość, leżąc cichutko w łóżku, przez pracę dopingowanej w ciągu życia wyobraźni , w sferze całkowicie intelektualnej, doprowadzam się do skrajnych kaców. Kac to mój najwierniejszy towarzysz, kac to mój sobowtór.
— Tadeusz Konwicki
Reposted fromlittlefool littlefool viafeatherr featherr
pannalittle
2210 1408 390
Reposted fromrol rol viafeatherr featherr

March 03 2017

4547 f95b

blue-jupiter:

This pretty much sums me up

Reposted fromnecro-romantic necro-romantic viaathlin athlin
pannalittle
Czasami nie chodzi o to aby zmieniło się na lepsze. Najczęściej chodzi o to aby zmieniło się na cokolwiek. 
— Marek Hłasko
Reposted fromulotnosc ulotnosc viasomebunny somebunny
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl